Autostrada A18 Olszyna – Golnice

Realizujemy nowy kontrakt inwestycyjny pod pełną nawą „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) Odcinek 2 od km 11+860 do 33+760” od 21.04.2021r. Umowa została zawarta z konsorcjum firm: Kobylarnia S.A i MIRBUD S.A.

Roboty polegają na przygotowaniu humusu, aby poprzez humusowanie umocnić skarpy, rowy, pasy dzielące i wyspy centrale rond. Na realizowanym odcinku rowy zostaną umocnione matami bentonitowymi oraz zostanie wykonana część zakresu zieleni drogowej wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.