Droga ekspresowa S11 Koszalin – Szczecinek

Nowy kontrakt pod pełną nazwą „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”.

Realizujemy roboty od maja 2021r dla Generalnego Wykonawcy – Mostostal Warszawa.

W ramach realizacji inwestycji, wykonamy roboty ziemne – drogowe na odcinku w km S11 18+400 do obiektu WS w km 28+835,63.