Droga ekspresowa S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi

Pełna nazwa kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”.

Umowa na realizację robót została zawarta 05.05.2021 r. z konsorcjum firm: Budimex S.A
i Strabag Sp. z o.o.

W trakcie realizacji kontraktu będziemy wykonywać roboty wykończeniowe, związane
z humusowaniem i obsiewem mieszanką nasion traw.