Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Autostrada A8
AOW A8 (km 19+960 ÷ 28+368,75) 8,4 km
GW: Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

Wycinka i karczowanie drzew 3.678 szt
Wycięcie i karczowanie krzewów 20,08 ha
Wycięcie i karczowanie lasu 4,51 ha
Kompensacje przyrodnicze
Nasadzenia drzew i krzewów 70.000 szt.AOW A8 (km 13+500 ÷ 18+174) 4,67 km
GW: Mostostal Warszawa S.A.

Wycinka i karczowanie drzew 3.536 szt.
Wycięcie i karczowanie krzewów 3,20 ha
Humusowanie skarp z hydroobsiewem 31.020 m2
Zabezpieczenie skarp matą antyerozyjną 31.020 m2
Trawniki 19,2 ha
Nasadzenia drzew i krzewów 9.158 szt.