Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Obwodnica Wielunia - DK 8
GW: STRABAG
Zieleń drogowa
 1. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy – 30 806 szt.
 2. Rozścielenie kory – 10 490,00 m2
 3. Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy
Roboty wykończeniowe
 1. Humusowanie z obsianiem –124 066,31 m2 
 2. Rekultywacja terenu – 1 769,34 m2
 3. Hydroobsiew z humusowaniem – 100 594,15 m
 4. Umocnienie dna rowu darniną – 843,16 m
 5. Umocnienie dna rowu geowłókniną – 7 134,86 m
 6. Umocnienie dna rowu korytkiem ściekowym – 279,89 m
 7. Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi – 40,66 m
 8. Umocnienie dna rowu elementami betonowymi – 71,39 m
 9. Umocnienie wlotu ścieku do kratki ściekowej – 3 szt.
 10. Palisady w rowach infiltracyjnych – 22 szt.
 11. Korytka Krakowskiej wg KPED – 114,00 m
GW: STRABAG
Zieleń drogowa
 1. Sadzenie drzew liściastych – 2 523 szt.
 2. Sadzenie drzew iglastych – 306 szt.
 3. Sadzenie krzewów liściastych – 27 281 szt.
 4. Sadzenie pnączy – 696 szt.
 5. Zakup i dowóz ziemi urodzajnej – 3 584,32 m3
 6. Zakup i dowóz kory – 743,98 m3
 7. Rozścielenie kory na grubości 7 cm – 10 490,00 m2
 8. Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy – 5 041 szt.
Roboty wykończeniowe
 1. Humusowanie z obsianiem –124 066,31 m2 
 2. Rekultywacja terenu – 1 769,34 m2
 3. Hydroobsiew z humusowaniem – 100 594,15 m
 4. Umocnienie dna rowu darniną – 843,16 m
 5. Umocnienie dna rowu geowłókniną – 7 134,86 m
 6. Umocnienie dna rowu korytkiem ściekowym – 279,89 m
 7. Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi – 40,66 m
 8. Umocnienie dna rowu elementami betonowymi – 71,39 m
 9. Umocnienie wlotu ścieku do kratki ściekowej – 3 szt.
 10. Palisady w rowach infiltracyjnych – 22 szt.
 11. Korytka Krakowskiej wg KPED – 114,00 m