Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
S5 Korzeńsko - Widawa Wrocław zad. 2
GW: POLAQUA
 
 1. Odhumusowanie – 111 591,06 m2
 2. Wykop - 39 821,20 m3
 3. Nasyp – 166 146,84 m3
 4. Zbrojenie skarp nasypów geosyntetykami - 101 204,41 m2
 5. Odchwaszczenie terenu odhumusowanego - 110 389,90 m2
 6. Wykonanie zasypki obiektów- 15 462,23 m3
 7. Wykonanie wykopów pod obiekty mostowe i przepusty - 904,10 m3
 8. Warstwa mroozochronna - 193 744,10 m3
 9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 150 600,75 m3
 10. Rozłożenie geokompozytu drenażowego - 264,50 m2
 11. Ułożenie koryta z prefabrykowanych korytek drogowych 56 mb
 12. Drenaż - 89,90 mb
 13. Profilacja 195 542,93 m2
 14. Wypełnienie poboczy - 4 265,80 m3