Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Budowa drogi ekspresowe S17
GW: DRAGADOS
 
„Budowa drogi ekspresowe S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina”
 
 1. Odhumusowanie – 21 205,69 m3
 2. Wykonanie wykopów – 103 412,46 m3
 3. Wykonanie nasypów – 166 276,31 m3
 4. Stabilizacja podłoża i nasypów – 112 931,91 m3
 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 99 987,46 m2
 6. Załadunek i transport materiałów – 401 523,03 m3
 7. Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 5 054,21 m3
 8. Odwodnienie zasypki pszczółką – 5 446,18 m2
 9. Profilowanie skarp – 83 447,00 m2
 10. Humusowanie z hydrosiewem – 231 389,38 m2
 11. Wykop rowu – 2 589,90 m3