Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Autostrada A4
Odcinek Wądroże Wielkie - Kostomłoty 25 km
GW: Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

humusowanie skarp z obsiewem 16 ha
trawniki 26,1 ha
pielęgnacja zieleni


Odcinek Krzywa - Wądroże Wielkie
(km 61+508 ÷ 104+100) 42,59 km

GW: Strabag Sp. z o.o.

Roboty ziemne: wykopy z wbudowaniem materiału 5.000 m3
Humusowanie skarp z obsiewem 10 ha
Darniowanie rowów 2,5 ha
Ułożenie ścieków betonowych 12.253 m, płyt ażurowych 11.504 m2 bruku kamiennego 1.250 m2


Odcinek Sośnica – Kleszczów
(km 296+600 ÷ 315+700) 19,1 km

GW: MSF/TGA Sp. z o.o.

Profilowanie skarp i poboczy 38,27 ha
Humusowanie skarp, rowów i pasa dzielącego 78,85 ha
Umocnienie skarp geoproduktami 53.500 m2
Trawniki 117,12 ha
Nasadzenia drzew i krzewów 66.900 szt.


Odcinek Sośnica – Wirek
(km 315+700 ÷ 325+232) 10,23 km

GW: Strabag AG

Profilowanie skarp 40.000 m2
Humusowanie skarp wraz z hydroobsiewem 27,78 ha
Umocnienie skarp geowłókniną 25.000 m2
Ułożenie ścieków betonowych 2.000 mb
Nasadzenia drzew i krzewów 35.940 szt.


Odcinek Wierzchosławice – Krzyż
(km 499+800 ÷ 512+800) 13 km

GW: Dragados S.A.

W trakcie realizacji:
Nasypy z dowozem materiału 236.000 m3
Korytowanie z profilowaniem podłoża 20.000 m2
Podbudowa 72.000 m2
Wzmocnienie podstawy korpusu drogowego 52.000 m2


Węzeł Wielicka - Węzeł Szarów
(km 436+000 ÷ 455+900) 19,9 km

GW: Dragados S.A. Polimex Mostostal S.A.

Humusowanie skarp i terenów płaskich 129,84 ha
Umocnienie skarp hydromatą 365.434 m2
Hydroobsiew 53.800 m2
Trawniki 87,92 ha
Nasadzenia drzew i krzewów 35.500 szt.


Tarnów – Rzeszów na odcinku od Węzła Krzyż do Węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do 537+550
GW: Strabag

Wykonanie trawników – wraz z oczyszczaniem i plantowaniem terenu, pielęgnacja i utrzymaniem – 170 025,25 m2

Sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów, pnączy i bylin – 37 198 szt.

Rozścielenie kory pod drzewami, krzewami, pnączami – 5 993,89 m2

Rekultywacja terenu – wraz z oczyszczaniem i plantowaniem terenu, pielęgnacją i utrzymaniem – 511 598,16 m2

Koszenie powierzchni trawiastych – 1 351 908,30 m2