Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Autostrada A1
Odcinek Rusocin-Stanisławie
(km 00+000 ÷ 17+950) 17,95 km

GW: SKANSKA – NDI Join Venture

Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsiewem – 18,45 ha
Umocnienie skarp geosiatką 32.700 m2
Rekultywacja terenów płaskich 22,14 ha
Nasadzenia drzew i krzewów 15.000 szt.


Odcinek Piekary Śląskie-Maciejów
(km 490+427 ÷ 510+530) 20,1 km

GW: DRAGADOS S.A.

Wycinka drzew i krzewów 16.330 szt.
Karczowanie pni 22.490 szt.

W trakcie realizacji:
Roboty ziemne:
Wykopy 20.000 m3
Nasypy: 400.000 m3
Humusowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału z obsiewem: 82,05 ha
Hydroobsiew 53,68 ha
Umocnienie skarp hydromatą 376.600 m2
Nasadzenia drzew i krzewów 95.950 szt