Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Drogi Krajowe i Ekspresowe
S1 Pyrzowice-Podwarpie
(1+558,35 ÷ 11+004,56) 9,45 km

GW: Strabag Sp. z o.o./Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

Usunięcie drzew i krzewów 19.700 szt.
Wyburzenie obiektów budowlanych
Humusowanie skarp z obsiewem - 27.420 m2
Umocnienie rowów ściekami i płytami betonowymi 2.022 m2
Roboty ziemne – profilowanie skarp, wykonanie rowów trapezowych


S3 Zachodnia Obwodnica Gorzowa – ETAP III
GW: Strabag Sp. z o.o./Kirchner Gorzów Bypass s.j.
Wycinka drzew, karczowanie karpin leśnych 10.420 szt
Karczowanie krzewów 1,12 ha


S22 Elbląg-Grzechotki
Odcinek I Maciejewo-Grzechotki 12,2 km
Odcinek III Elbląg-Chruściel (km 00+000 ÷ 28+500) 28,5 km

GW: MSF S.A./TGA Sp. z o.o.

Humusowanie i obsiew skarp 91,75 ha
Roboty ziemne – profilowanie skarp, nasypów, wykopów 46,27 ha
Umocnienie skarp i rowów geokratą i darnią 14.321 m2
Nasadzenia drzew i krzewów 13.490 szt.


S69 Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń
Odcinek A2 Węzeł Browar-Węzeł Przybędza
(km 23+145 ÷ 28+010,64) 4,87 km

GW: MSF S.A./TGA Sp. z o.o.

Humusowanie i hydroobsiew skarp 6,25 ha
Umocnienie skarp geosiatką 4,58 ha
Nasadzenia drzew i krzewów 9.000 szt.

DK 18 Iława-Golnice
(km 37+500 ÷ 69+000) 31,5 km

GW: Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

Wycinka i karczowanie drzew 80.960 szt. 
Karczowanie krzewów 12,65 ha
Odhumusowanie 40.000 m3
Humusowanie skarp z obsiewem 26,65 ha
Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną 4.700 m2
Nasadzenia drzew i krzewów 3,86 tys. szt.
Trawniki 22,76 ha