Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
S7 obwodnica Radomia
 – granica województwa mazowieckiego 
GW: DRAGADOS
„Budowa drogi ekspresowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej  na odcinku koniec obwodnicy Radomia- granica województwa mazowieckiego”
Roboty wykończeniowe:
 1. Humusowanie z obsianiem na skarpach i terenach płaskich  – 655 874,76 m2
 2. Umocnienie dna rowu darniną – 4 758,2 m2
 3. Uszczelnienie dna rowu geomembraną – 74 054,64 m2
 4. Ułożenie geokraty – 95 724,06 m2
Roboty ziemne:
 1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 38 770,63 m2
 2. Wykopy – 642 658,03 m3
 3. Nasyp – 525 718,44 m3
 4. Stabilizacja nasypu spoiwem -  322 723,00 m3
 5. Warstwa mrozoochronna – 40 506,42 m3
 6. Warstwa podłoża stabilizowanego cementem – 84 000,67 m2
 7. Warstwa z kruszywa – 209 749,00 m2
 8. Wzmocnienie podłoża geotkaniną poliestrową – 20 027,06 m2
 9. Wzmocnienie podłoża pospółką – 55 914,11 m2
 10. Wzmocnienie podłoża georusztem dwukierunkowym – 11 842,10 m2
 11. Wzmocnienie podłoża geotkaniną separacyjną – 36 452,22 m2
 12. Tworzenie hałd i odkładów – 122 910,18 m3
 13. Załadunek z hałdy bez transportu – 96 656,94 m3
 14. Rozłożenie materiału do stabilizacji z mieszalnika stacjonarnego, rozłożenie, nawodnienie, zagęszczenie profilowanie końcowe przy użyciu systemu „3D” – 155 343,59 m2