Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Obwodnica Szczuczyna
Budowa w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8
GW: POLAQUA
„Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 do S-8 (Ostrów Mazowiecki) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku od km 197+550,00 do km 20+557,00 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”
  1. Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów hydromata – 95 398,00 m2
  2. Wzmocnienie skarp geokratami wraz z ułożeniem geowłókniny separacyjno-filtrującej – 1 146,93 m2
  3. Reprofilacja skarp po obsunięciach
  4. Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu