Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Budowa drogi ekspresowej S8 Sieradz
GW: DRAGADOS
 „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: Węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+522,05 do km 174+200,00”
Zieleń drogowa
 1. Sadzenie i pielęgnacja drzew – 131 szt.
 2. Sadzenie i pielęgnacja krzewów -  73 148 szt.\
 3. Sadzenie i pielęgnacja pnączy – 7 603 szt.
Roboty ziemne
 1. Wykonanie wykopów – 131 673,25 m3
 2. Wykonanie nasypów – 254 176,35 m3
 3. Wzmocnienie podłoża za pomocą półtmateraca geosyntetycznego -16 600,12 m3
 4. Kolumny betonowe z głowicą żwirową – 3 275,15 m3
 5. Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 18 445,45 m3
 6. Załadunek i transport materiałów – 76 747,25 m3
 7. Kopanie rowów – 45 942,53 m3
 8. Wykonanie rowów szczelnych (mata bentonitowa) – 9 35882 mb
 9. Wykonanie rowów (typ korytkowy) – 4 122,34 mb
 10. Umocnienie skarp matą bentonitową – 42 365,58 m2
 11. Humusowanie – 654 997,20 m2
 12. Hydroobsiew – 570 599,77 m2
 13. Obsianie mieszanką traw – 153 676,27 m2
 14. Umocnienie skarp płytami ażurowymi – 3 625,00 m2
 15. Umocnienie skarp geokratą TABOSS – 43 377,34 m2
 16. Rekultywacja i plantowanie terenów płaskich z załadunkiem i transportem nadmiaru materiału, humusowaniem i obsianiem – 216 393,60 m2