Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Rozbudowa drogi S-7
Rozbudowa do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniowka) – Chęciny (węzeł Chęciny)
GW: MOSTOSTAL
 
  1. Humusowanie z obsianiem gr. 15 – 1 368 041,38 m2
  2. Wycinka i karczowanie drzew – 1 786 szt.
  3. Umocnienia stożków przyczółkowych poprzez ułożenie geosyntetyków i obsianie trawą – 10 008,21 m2
  4. Umocnienia skarp poprzez ułożenie geosyntetyków i obsianie trawą – 22 156,36 m2
  5. Sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i bylin – 21 340 szt.