Naprawa skarp

A-1, węzeł Pyrzowice – węzeł Gliwice Sośnica

INWESTOR: GDDKiA

Odcinek: 11+000

Zakres prac obejmował:
Demontaż ekranów dzwiękochłonnych
Demontaż płyt ażurowych, korytek muldowych, płytek betonowych
Usunięcie koluwium osuwiska
Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu spoiwem
Schodkowanie powierzchni skarpy
Wykonanie warstwy drenażowej
Odbudowa skarpy z gruntu zbrojonego georusztem o sztywnych węzłach
Humusowanie skarp i obsiew
Odtworzenie elementów odwodnienia
Wykonanie ekranu akustycznego (pale, słupy, wypełnienie)

A-1, węzeł Sośnica

INWESTOR: GDDKiA

Zakres prac obejmował:
Usunięcie koluwium osuwiska
Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej
Narzut kamienny

A-1/ A-4, węzeł Pyrzowice – węzeł Gliwice Sośnica

INWESTOR: GDDKiA

Odcinek: 8+800

Zakres prac obejmował:
Demontaż ekranów dzwiękochłonnych
Demontaż płyt ażurowych, korytek muldowych, płytek betonowych
Usunięcie koluwium osuwiska
Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu spoiwem
Schodkowanie powierzchni skarpy
Wykonanie warstwy drenażowej
Odbudowa skarpy z gruntu zbrojonego georusztem o sztywnych węzłach
Humusowanie skarp i obsiew
Odtworzenie elementów odwodnienia
Wykonanie ekranu akustycznego (pale, słupy, wypełnienie)

A-1, Pyrzowice Maciejów

INWESTOR: GDDKiA

Odcinek: 4+250

Zakres prac obejmował:
Demontaż siatki opiętej na gwoździach
Usunięcie koluwium osuwiska
Usunięcie uszkodzonych gwoździ
Schodkowanie powierzchni skarpy
Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej
Naprawa gwoździ
Zamontowanie sączków wgłębnych
Narzut kamienny
Odtworzenie siatki TECCO G65 opiętej na gwoździach

A-1, Pyrzowice Maciejów

INWESTOR: GDDKiA

Odcinek: 8+400

Zakres prac obejmował:
Demontaż siatki opiętej na gwoździach
Usunięcie koluwium osuwiska
Usunięcie uszkodzonych gwoździ
Schodkowanie powierzchni skarpy
Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej
Naprawa gwoździ
Zamontowanie sączków wgłębnych
Narzut kamienny
Odtworzenie siatki TECCO G65 opiętej na gwoździach

S-69, węzeł Mikuszowie

INWESTOR: GDDKiA

Odcinek: 21+800

Zakres prac obejmował:
Odbudowa osunięcia skarpy
Ułożenie narzutu kamiennego
Zabezpieczenie skarp siatką stalową
Ułożenie maty kokosowej
Humusowanie skarp i obsiew

DK-81, Bujaków – Mikołów

INWESTOR: ZDW

Zakres prac obejmował:
Usunięcie koluwium osuwiska
Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej
Narzut kamienny