Obiekty produkcyjno-magazynowe

Tabela zbiorcza

OdhumusowanieWykopNasypNasyp stabilizowanyWarstwy konstrukcyjneStabilizacja podłoża
m2m3m3m2m2m2
36 991,00227 877,65178 085,29140 250,29120 089,20141 857,88

Hala magazynowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Krośnie Odrzańskim

GENERALNY WYKONAWCA: EastWave Building

Odhumus.WykopNasypN.stabil.W.konstr.Stab.podł.
m2m3m3m2m2m2
29 403,00125 965,0076 951,0076 951,0056 228,0073 580,00

Hala magazynowo-produkcyjna z częścią biurową, Świętochłowice ul. Sztygarska 28

GENERALNY WYKONAWCA: EKOINSTAL HOLDING

Odhumus.WykopNasypN.stabil.W.konstr.Stab.podł.
m2m3m3m2m2m2
0,0013 216,6512 438,290,0015 130,002 341,70

Zespoł Magazynów Centrum MLP Czeladż wraz z Infrastrukturą Techniczną

GENERALNY WYKONAWCA: MLP Czeladź

Odhumus.WykopNasypN.stabil.W.konstr.Stab.podł.
m2m3m3m2m2m2
0,000,000,000,0013 160,2027 564,18

Hala produkcyjna dla spółki Kronospan GmbH w Niemczech

GENERALNY WYKONAWCA: Adamietz Group GmbH

Odhumus.Wykop NasypN.stabil.W.konstr.Stab.podł.
m2m3m3m2m2m2
7 588,0088 696,0088 696,0050 861,0035 571,0038 372,00