Strona główna O firmie Usługi Zieleń drogowa, hydrosiew, hydroobsiew - Czechanowicz Realizacje Maszyny Kontakt
Czechanowicz - ekologia i zieleń
Roboty Przygotowawcze i Wykończeniowe

Roboty wykończeniowe:

– nawierzchnie z kostki brukowej,
– umocnienia rowów prefabrykatami  betonowymi,
– ścieki betonowe przy krawędzi jezdni,
– umocnienia płytami ażurowymi,
– nawierzchnie z płyt betonowych typu JOMB,
– schody z elementów betonowych,
– umocnienia stożków mostowych kostką betonową,
    płytami ażurowymi,
– wykonywanie poboczy.

Roboty ziemne:

– odhumusowanie,
– wykopy,
– nasypy,
– profilowanie,
– kopanie rowów,
– kopanie zbiorników.

Wycinka i karczowanie:

– wycinka drzew i krzewów,
– karczowanie drzew i krzewów,
– karczowanie karpin na wyrębach,
– zrąbkowanie gałęzi i konarów,
– zrąbkowanie korzeni.