O nas

Firma Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. powstała w ramach przekształceń na bazie, działającej od 1992 roku, firmy Centrum Ogrodnicze Witold Czechanowicz.

W początkowym okresie działalności zajmowaliśmy się projektowaniem i budową ogrodów, zieleńców, zieleni osiedlowej i zakładowej . W 1995 roku rozszerzyliśmy zakres usług o projektowanie i urządzanie placów zabaw zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Inwestując w specjalistyczne i wysokowydajne maszyny podejmowaliśmy coraz większe wyzwania na terenie całego kraju, realizując duże projekty komunalne oraz urządzanie zieleni przy większych centrach handlowych.

Od 2002 roku świadczymy usługi w zakresie budownictwa drogowego , co obecnie jest głównym kierunkiem działania firmy. Od tamtego czasu, jako podwykonawca firm: Strabag, Dragados, Polaqua, Astaldi, Mota Engil, A2Bau, Skanska i Mostostal Warszawa pracujemy przy budowie dróg i autostrad na terenie całego kraju.

Od 2018 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o roboty związane z budową hal produkcyjnych a od 2019 roku realizujemy również duży kontrakt związany z modernizacją linii kolejowej „Radom- Warka”.