Autostrada A18 Olszyna – Golnice

Realizujemy nowy kontrakt inwestycyjny pod pełną nawą „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) Odcinek 2 od km 11+860 do 33+760” od 21.04.2021r. Umowa została zawarta z konsorcjum firm: Kobylarnia S.A i MIRBUD S.A. Roboty polegają na przygotowaniu humusu, aby poprzez humusowanie umocnić skarpy, rowy, pasy dzielące i wyspy centrale rond. Na realizowanym odcinku rowy zostaną umocnione matami bentonitowymi oraz zostanie wykonana część zakresu zieleni drogowej … Czytaj dalej

Droga ekspresowa S11 Koszalin – Szczecinek

Nowy kontrakt pod pełną nazwą „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”. Realizujemy roboty od maja 2021r dla Generalnego Wykonawcy – Mostostal Warszawa. W ramach realizacji inwestycji, wykonamy roboty ziemne – drogowe na odcinku w km S11 18+400 do obiektu WS w km 28+835,63.

Droga ekspresowa S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi

Pełna nazwa kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Umowa na realizację robót została zawarta 05.05.2021 r. z konsorcjum firm: Budimex S.Ai Strabag Sp. z o.o. W trakcie realizacji kontraktu będziemy wykonywać roboty wykończeniowe, związanez humusowaniem i obsiewem mieszanką nasion traw.

Roboty ziemne pod budowę hali w Niemczech

Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych została zawarta 12.05.2021r z Generalnym Wykonawcą Adamietz Group GmbH. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót ziemnych dotyczących projektu budowlanego: Budowa hali produkcyjnej dla Spółki Kronospan GmbH w Steinheim.