Roboty ziemne pod budowę hali w Niemczech

Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych została zawarta 12.05.2021r z Generalnym Wykonawcą Adamietz Group GmbH.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót ziemnych dotyczących projektu budowlanego: Budowa hali produkcyjnej dla Spółki Kronospan GmbH w Steinheim.